Logo
Home

broks-messelaar.nl

procesbegeleiding,
projectleiding
en advies

bij planvorming
in het waterbeheerReferenties
U kunt ook de algemene lijst projectreferenties bekijken of downloaden.

Projecten


Waterplannen

Het opstellen van waterplannen doen we graag, omdat we daarbij procesbegeleiding, projectleiding en advies in een project combineren. We proberen om waterplannen zowel visionair als concreet te maken. Dat kan door een watervisie op te stellen voor de lange termijn en een uitvoeringsplan voor de korte en middellange termijn. Door een concrete tijdsplanning en financiŽle planning toe te voegen, wordt voorkomen dat het plan blijft hangen bij "mooie woorden". Ook werken we tijdens de planvorming aan een breed draagvlak, hetgeen de uitvoering later vergemakkelijkt. We helpen de planopstellers om een goede middenweg te vinden tussen draagvlak en ambitie. Onze inzet zien we als ondersteuning, omdat de inhoud van het waterplan een keuze moet zijn van de eigenlijke planopstellers: de gemeente(n), waterschap(pen) en eventuele andere partners.

Broks-Messelaar Consultancy heeft bijgedragen aan de waterplannen Barneveld, Blauwe Driehoek (Oude Water, Lopik en Montfoort), Bunschoten, Buren, Groot Mijdrecht en Hofland, Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijn, Rhenen, Scherpenzeel en Woudenberg. Verder hebben we startnotities geschreven voor de waterplannen van gemeenten Bunschoten, Epe en Losser.

 

Voorbeelden (projectbeschrijvingen)

Waterplan Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijn (2005)

Waterplan Rhenen (2003)

Waterplan Woudenberg (2002)

PDF vereist
Voor weergave van nevenstaande referentielijst moet uw PC beschikken over Adobe Acrobat Reader. U kunt Acrobat reader hier downloaden.

Projectreferenties


naar begin pagina