Logo
Home

broks-messelaar.nl

procesbegeleiding,
projectleiding
en advies

bij planvorming
in het waterbeheerReferenties
U kunt ook de algemene lijst projectreferenties bekijken of downloaden.

Projecten


Visies

Planvorming in het waterbeheer omvat ook het ontwikkelen van visies. We helpen opdrachtgevers bij het ontwikkelen, verbeelden en vastleggen van hun visie op water of een daaraan gerelateerd onderwerp. Dat is niet onze visie, maar die van de opdrachtgever(s), betrokken organisaties en belanghebbenden. Onze taak is om de visievorming succesvol te laten verlopen en de resultaten op papier te zetten. Waar nodig zorgen we voor het op gang brengen en voeden van het proces. Het kan gaan om watervisies, bijvoorbeeld als onderdeel van een waterplan, maar ook om visies op de gemeentelijke watertaken, de organisatie van het waterbeheer of op de samenwerking tussen organisaties. Bij gebiedsgerichte visies maken we vaak ter voorbereiding een gebiedsbeschrijving.

 

Voorbeelden (projectbeschrijvingen)

Rioleringsvisie Veenendaal (2008)

Voorbeelden van visies als onderdeel van waterplan:
Waterplan Rhenen (2003)

Waterplan Woudenberg (2002)

PDF vereist
Voor weergave van nevenstaande referentielijst moet uw PC beschikken over Adobe Acrobat Reader. U kunt Acrobat reader hier downloaden.

Projectreferenties


naar begin pagina