Logo
Home

broks-messelaar.nl

procesbegeleiding,
projectleiding
en advies

bij planvorming
in het waterbeheerReferenties
U kunt ook de algemene lijst projectreferenties bekijken of downloaden.

Projecten


Subsidie(beleid)

Als maatregelen meerdere doelen dienen, als de effectiviteit van maatregelen onzeker is, of als maatregelen innovatief zijn, dan kunnen subsidies de uitvoering van deze maatregelen mogelijk maken of vergemakkelijken. Bijdragen van derden kunnen zo helpen de doelen van waterbeheerders te verwezenlijken. Anderzijds kunnen waterbeheerders ook zelf subsidies instellen om anderen te stimuleren bepaalde maatregelen uit te voeren. Bijvoorbeeld door een afkoppelsubsidie voor burgers.

Broks-Messelaar Consultancy kan u ondersteunen bij zowel het voorbereiden en indienen van subsidieaanvragen, als het opstellen van subsidie- of stimuleringsregelingen.

 

Voorbeelden (projectbeschrijvingen)

Waterkwaliteitsspoor en stimuleringsregeling Delfland (2003)

PDF vereist
Voor weergave van nevenstaande referentielijst moet uw PC beschikken over Adobe Acrobat Reader. U kunt Acrobat reader hier downloaden.

Projectreferenties


naar begin pagina