Logo
Home

broks-messelaar.nl

procesbegeleiding,
projectleiding
en advies

bij planvorming
in het waterbeheerReferenties
U kunt ook de algemene lijst projectreferenties bekijken of downloaden.

Projecten


Ruimtelijke ordening en Watertoets

Ruimtelijke ordening en waterhuishouding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze stedelijke en landelijke omgeving is sterk be´nvloed door het water. Van oudsher proberen we het water naar onze hand te zetten. Onze uitdaging is het water een goede plek te geven in de ruimtelijke ordening, waarbij de ruimtelijke ambities zo goed mogelijk aansluiten op de natuurlijke waterhuishouding. Door mee te liften met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen ook kansen worden benut voor structurele verbetering van de waterhuishouding. Bijvoorbeeld voor de opvang van water, het vasthouden van gebiedseigen water, verbetering van de waterkwaliteit en ecologie of het benutten van de recreatieve kanten van het water.

Naast ondersteuning bij het proces van de waterstoets en het opstellen van een waterparagraaf, biedt Broks-Messelaar Consultancy ook ondersteuning bij het opstellen van een passend toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen, voor zowel gemeente als waterschap.

 

Voorbeelden (projectbeschrijvingen)

Handboek Watertoets HDSR (2003)

Pilot watertoetsen HDSR (2003)

Evaluatie watertoetsen HDSR (2006)

Planbeoordelingen Provincie Utrecht (2008)

PDF vereist
Voor weergave van nevenstaande referentielijst moet uw PC beschikken over Adobe Acrobat Reader. U kunt Acrobat reader hier downloaden.

Projectreferenties


naar begin pagina