Logo
Home

broks-messelaar.nl

procesbegeleiding,
projectleiding
en advies

bij planvorming
in het waterbeheerReferenties
U kunt ook de algemene lijst projectreferenties bekijken of downloaden.

Projecten


Procesbegeleiding

Procesbegeleiding is een van onze hoofdactiviteiten. Dit kan inhouden dat we groepsbijeenkomsten begeleiden (facilitating) of hele processen, waarbij we zorgdragen voor de organisatie en communicatie tussen betrokkenen en bouwstenen voor het proces aanleveren. Procesbegeleiding betekent dat de inhoud en keuzes door de groep worden bepaald. Onze inzet is erop gericht om de groep zo goed mogelijk te laten presteren en de resultaten duidelijk vast te leggen. Bij procesbegeleiding gaat het niet om onze inhoudelijke kennis, maar deze stelt ons wel in staat om ons in te leven, de vaktaal te begrijpen en de resultaten goed te structureren.

 

Voorbeelden (projectbeschrijvingen)

Twents kansenboek ketenoptimalisatie (2009)

Evaluatie ecologisch onderzoek Provincie Utrecht (2009)

Werkgroep water en riolering Rheden-Rozendaal (2003)

PDF vereist
Voor weergave van nevenstaande referentielijst moet uw PC beschikken over Adobe Acrobat Reader. U kunt Acrobat reader hier downloaden.

Projectreferenties


naar begin pagina