Logo
Home

broks-messelaar.nl

procesbegeleiding,
projectleiding
en advies

bij planvorming
in het waterbeheerReferenties
U kunt ook de algemene lijst projectreferenties bekijken of downloaden.

Projecten


Projectleiding

Naast procesbegeleiding en advies is projectleiding een van onze hoofdactiviteiten. We helpen regelmatig waterschappen, gemeenten en andere organisaties door de projectleiding te verzorgen. Dit kunnen adviesprojecten of onderzoeken zijn, maar ook beleidsontwikkeling en projectrealisatie door aannemers. We zorgen dan onder andere voor de voortgangsbewaking, communicatie, aansturing van adviseurs of aannemers en zonodig het inhoudelijk bijsturen. Onze competenties zijn gebaseerd op een combinatie van projectmatig werken, inhoudelijke kennis, communicatieve vaardigheden en ervaring met vergelijkbare projecten.

 

Voorbeelden (projectbeschrijvingen)

Projectleiding OAS Tubbergen (2010)

PDF vereist
Voor weergave van nevenstaande referentielijst moet uw PC beschikken over Adobe Acrobat Reader. U kunt Acrobat reader hier downloaden.

Projectreferenties


naar begin pagina