Logo
Home

broks-messelaar.nl

procesbegeleiding,
projectleiding
en advies

bij planvorming
in het waterbeheerReferenties
U kunt ook de algemene lijst projectreferenties bekijken of downloaden.

Projecten


Ontwerp en projectvoorbereiding

Naast projectleiding en planvorming, werken we ook aan het ontwerp en de voorbereiding van projecten. Op gebied van telemetrie helpen we onze opdrachtgevers tot en met de aanbesteding, directievoering en ingebruikname (zie thema telemetrie). Bij andere projecten beperkt onze bijdrage zich veelal tot inventarisaties, startdocumenten, schetsontwerpen en functionele ontwerpen.

 

Voorbeelden (projectbeschrijvingen)

Startnotitie rioleringswerken Overdinkel (2006)

PDF vereist
Voor weergave van nevenstaande referentielijst moet uw PC beschikken over Adobe Acrobat Reader. U kunt Acrobat reader hier downloaden.

Projectreferenties


naar begin pagina