Logo
Home

broks-messelaar.nl

procesbegeleiding,
projectleiding
en advies

bij planvorming
in het waterbeheerReferenties
U kunt ook de algemene lijst projectreferenties bekijken of downloaden.

Projecten


Meten en monitoring

Voor meten en monitoring kunnen we opdrachtgevers helpen van de initiatieffase tot en met de realisatie, het testen en gebruiken van een meetsysteem (zie ook de thema’s RTC en Telemetrie). Voor meten aan de waterketen of het watersysteem geldt: “bezint eer ge begint”. Het is belangrijk om goed na te gaan welke metingen nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. Voorkomen moet worden dat het uiteindelijke meetsysteem tekort schiet, of dat datakerkhoven ontstaan waarop niemand zit te wachten. Broks-Messelaar Consultancy kan u helpen bij het opstellen van een informatieplan, meetplan, schetsontwerp en functioneel ontwerp. Door onze ervaring weten we wat werkt en hoe valkuilen omzeild kunnen worden. Verder worden we regelmatig gevraagd voor begeleiding van de aanbesteding en de implementatie en kunnen we helpen bij het testen en het analyseren van meetgegevens.

We hebben meet- en/of informatieplannen opgesteld voor onder andere de gemeenten Barneveld, De Ronde Venen, Doetinchem, Enschede, Leusden, Losser, Oldenzaal, Rheden-Rozendaal, Rhenen en Wijchen.

 

Voorbeelden (projectbeschrijvingen)

Voorbereiding meetsysteem Oldenzaal (2008)

Meetplan Rheden-Rozendaal (2003)

PDF vereist
Voor weergave van nevenstaande referentielijst moet uw PC beschikken over Adobe Acrobat Reader. U kunt Acrobat reader hier downloaden.

Projectreferenties


naar begin pagina