Logo
Home

broks-messelaar.nl

procesbegeleiding,
projectleiding
en advies

bij planvorming
in het waterbeheerReferenties
U kunt ook de algemene lijst projectreferenties bekijken of downloaden.

Projecten


Ondoelmatige lozingen

Riolering is bedoeld voor de inzameling en transport van afvalwater. Het is niet doelmatig om ook schoon water door de riolering af te voeren naar de zuivering. Een voorbeeld is grondwater dat door lekke buizen de riolering instroomt. Dit is nadelig voor het energieverbruik, overstortingen, CO2-uitstoot en de werking van de rwzi. Daarnaast kan het nadelige effecten hebben op de omgeving, zoals te lage (grond)waterstanden. Een aanzienlijk deel van het water dat door rwzi's wordt gezuiverd, is van oorsprong schoon water dat beter buiten de vuilwaterriolering gehouden kan worden.

Met gegevens zoals de hoeveelheden effluent, drinkwaterverbruik en neerslag kan door een quick scan worden bepaald of er veel ondoelmatige lozingen op de riolering plaatsvinden. Met gedetailleerde gegevens en zonodig veldonderzoek kan vaak ook worden bepaald waar deze lozingen plaatsvinden en wat voor soort lozingen het zijn. Broks-Messelaar Consultancy helpt gemeenten en waterschappen met het bepalen van de geschikte onderzoeksaanpak, het analyseren van de rioleringsafvoer en het bepalen van maatregelen om de ondoelmatige lozingen te verminderen.

 

Voorbeelden (projectbeschrijvingen)

Onderzoek rioolvreemd water Amersfoort (2008)

PDF vereist
Voor weergave van nevenstaande referentielijst moet uw PC beschikken over Adobe Acrobat Reader. U kunt Acrobat reader hier downloaden.

Projectreferenties


naar begin pagina