Logo
Home

broks-messelaar.nl

procesbegeleiding,
projectleiding
en advies

bij planvorming
in het waterbeheerReferenties
U kunt ook de algemene lijst projectreferenties bekijken of downloaden.

Projecten


Grondwater

Sinds de inwerkingtreding van de “Wet gemeentelijke watertaken” hebben gemeenten de zorg voor maatregelen tegen grondwateroverlast. Dit is beperkt tot doelmatige maatregelen in het openbaar gemeentelijke gebied en grondwateroverlast die niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. Broks-Messelaar Consultancy helpt gemeenten met het in kaart brengen van grondwateroverlast, opstellen van een plan van aanpak voor bestrijding van grondwaterproblemen of een praktische werkwijze voor behandeling van grondwaterklachten. Het verbreed GRP beschrijft hier het beleidsmatig kader voor (zie thema GRP's).

 

Voorbeelden (projectbeschrijvingen)

Beleidsnotitie grondwaterzorgtaak Oldenzaal (2009)

Grondwateroverlast Woudenberg (2005)

PDF vereist
Voor weergave van nevenstaande referentielijst moet uw PC beschikken over Adobe Acrobat Reader. U kunt Acrobat reader hier downloaden.

Projectreferenties


naar begin pagina