Logo
Home

broks-messelaar.nl

procesbegeleiding,
projectleiding
en advies

bij planvorming
in het waterbeheerReferenties
U kunt ook de algemene lijst projectreferenties bekijken of downloaden.

Projecten


Gemeentelijke rioleringsplannen (GRP's)

Het opstellen van een goed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vergt meerdere vakdisciplines. Naast vakinhoudelijke kennis, komen organisatorische, juridische en financiŽle aspecten aan bod. Bij het opstellen van een GRP helpen en adviseren we de verantwoordelijk beleidsmedewerker, de afdeling FinanciŽn, Belastingen en de portefeuillehouder om samen tot een goed plan te komen. We besteden veel aandacht aan de leesbaarheid en praktische bruikbaarheid van het GRP. Het plan moet bruikbaar zijn voor de rioleurs, maar dient tegelijk als beslisdocument voor bestuurders en informatiebron voor burgers en bedrijven. We krijgen vaak complementen over de overzichtelijkheid en de leesbaarheid.

De inhoud van het GRP moet voldoen aan de wettelijke eisen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het is afgestemd op de werkwijze van de gemeente en dat het voldoet aan het "Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies" (BBV). In het verbrede GRP moet ook de taakopvatting worden vastgelegd, waarvoor de gemeente keuzes moeten maken. Wanneer is er sprake van structurele overlast? Wat kunnen bewoners en bedrijven van de gemeente verwachten en wat moeten zij zelf doen? Wanneer zijn maatregelen doelmatig? Tijdens de planvorming helpen we om de problematiek inzichtelijke te maken, om tot afgewogen keuzes te komen en deze helder te verwoorden.

Broks-Messelaar Consultancy heeft GRP's opgesteld voor de gemeenten Amersfoort (2x), Dinkelland, Enschede (2x), Losser (2x), Rhenen, Tiel en Wijchen.

 

Voorbeelden (projectbeschrijvingen)

Verbreed GRP Enschede (2009)

Gemeentelijk rioleringsplan en BRP Amersfoort (2002)

PDF vereist
Voor weergave van nevenstaande referentielijst moet uw PC beschikken over Adobe Acrobat Reader. U kunt Acrobat reader hier downloaden.

Projectreferenties


naar begin pagina