Logo
Home

broks-messelaar.nl

procesbegeleiding,
projectleiding
en advies

bij planvorming
in het waterbeheerReferenties
U kunt ook de algemene lijst projectreferenties bekijken of downloaden.

Projecten


Evaluaties

Evaluatie is een belangrijk onderdeel in de beleids- en plancyclus. Bij de voorbereiding van beleid en plannen maken we gebruik van verschillende soorten evaluaties. Een voorbeeld is het evalueren van eerder geleverde inspanningen en bereikte effecten. Hiermee kunnen we nagaan of doelen en ambities zijn gehaald, het gevoerde beleid en uitgaven verantwoorden en verbeterpunten voor de toekomst bepalen. Voor nieuw beleid en plannen maken we vaak gebruik van scenario’s waarmee de gevolgen van beleidskeuzes inzichtelijk worden (“ex ante evaluatie”).

Bij evaluaties kan uiteenlopende informatie worden geanalyseerd, zoals projectvoortgang, gerealiseerde maatregelen, financiën, meetgegevens en benchmarks. De informatie wordt aangeleverd door de opdrachtgever, bijvoorbeeld vanuit een administratiesysteem, of we verzamelen informatie uit rapporten, enquêtes of interviews.

Broks-Messelaar Consultancy heeft veel ervaring met evaluaties. Bijvoorbeeld voorafgaand aan het opstellen van waterplannen of gemeentelijk rioleringsplannen. In andere gevallen zijn de onderzoeken geheel gericht op de evaluatie van een proces, stimuleringsregeling, beleidstaak of het functioneren van een afdeling of organisatie. Vaak gebruiken we hierbij onze ervaring en kennis van meerdere disciplines, omdat in veel gevallen technische, organisatorische, juridische en financiële aspecten belangrijk zijn.

 

Voorbeelden (projectbeschrijvingen)

Evaluatie watertoetsen HDSR (2006)

Evaluatie ecologisch onderzoek Provincie Utrecht (2009)

PDF vereist
Voor weergave van nevenstaande referentielijst moet uw PC beschikken over Adobe Acrobat Reader. U kunt Acrobat reader hier downloaden.

Projectreferenties


naar begin pagina