Logo
Home

broks-messelaar.nl

procesbegeleiding,
projectleiding
en advies

bij planvorming
in het waterbeheerReferenties
U kunt ook de algemene lijst projectreferenties bekijken of downloaden.

Projecten


Diffuse bronnen

De aanpak van diffuse bronnen is van belang voor onder andere de Europese Kaderrichtlijn Water. De (voormalige) Wvo-vergunning voor rioollozingen stelt soms ook voorwaarden aan de aanpak van diffuse bronnen. Broks-Messelaar Consultancy stelt plannen van aanpak op. Hierin staan de mogelijke diffuse bronnen in met name het stedelijk gebied, de wijze waarop deze zijn te verminderen, de planning van de maatregelen en de kosten die hiermee samenhangen. Het opstellen van een plan van aanpak gebeurt in overleg met een brede groep betrokkenen, omdat diffuse bronnen vaak meerdere afdelingen raken, zoals milieu, bouwzaken, groen en beheer en onderhoud.

 

Voorbeelden (projectbeschrijvingen)

Plan van aanpak diffuse bronnen Bunschoten (2007)

PDF vereist
Voor weergave van nevenstaande referentielijst moet uw PC beschikken over Adobe Acrobat Reader. U kunt Acrobat reader hier downloaden.

Projectreferenties


naar begin pagina