Logo
Home

broks-messelaar.nl

procesbegeleiding,
projectleiding
en advies

bij planvorming
in het waterbeheerReferenties
U kunt ook de algemene lijst projectreferenties bekijken of downloaden.

Projecten


Communicatie

Bij alles wat we doen, speelt communicatie een belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij het inventariseren van wensen en knelpunten, het ontwikkelen van een visie, het opstellen van plannen en maatregelen, het behandelen van zienswijzen, het informeren van burgers of het afhandelen van vragen en klachten. Vanuit onze vakinhoudelijke kennis en met gezond verstand zoals je zelf benaderd zou willen worden ondersteunen wij onze opdrachtgevers bij de communicatie met bewoners, belangenorganisaties, andere overheden en binnen de eigen organisatie. Voor communicatie met burgers maken we (teksten voor) folders, informatiebrieven of websites, al dan niet in samenwerking met communicatiemedewerkers van de opdrachtgever(s).

 

Voorbeelden (projectbeschrijvingen)

Folder rioleringsplan Haaren (2009)

PDF vereist
Voor weergave van nevenstaande referentielijst moet uw PC beschikken over Adobe Acrobat Reader. U kunt Acrobat reader hier downloaden.

Projectreferenties


naar begin pagina