Logo
Home

broks-messelaar.nl

procesbegeleiding,
projectleiding
en advies

bij planvorming
in het waterbeheerReferenties
U kunt ook de algemene lijst projectreferenties bekijken of downloaden.

Projecten


Afkoppelen

Het van de riolering afkoppelen van afvoerende oppervlakken is inmiddels een gangbare maatregel geworden. Maar afkoppelen vereist een gedegen voorbereiding. Hoe blijven alle voorziening beheerbaar en onderhoudbaar? Hoe kunnen verkeerde aansluitingen worden voorkomen en gecontroleerd? Hoe zijn burgers te stimuleren om mee te doen? Welke afkoppelmethoden zijn mogelijk en welke technieken zijn wenselijk? Broks-Messelaar Consultancy stelt afkoppelplannen op, waarin de ambities en keuzes worden vastgelegd of concreet de meest geschikte afkoppeltechniek per gebied wordt aangegeven.

 

Voorbeelden (projectbeschrijvingen)

Afkoppelkaart Rhenen (2010)

PDF vereist
Voor weergave van nevenstaande referentielijst moet uw PC beschikken over Adobe Acrobat Reader. U kunt Acrobat reader hier downloaden.

Projectreferenties


naar begin pagina