Logo
Home

broks-messelaar.nl

procesbegeleiding,
projectleiding
en advies

bij planvorming
in het waterbeheerDownloaden
Documenten downloaden kan door met uw rechter muisknop op de bestandsnaam te klikken en dan te kiezen voor "doelbestand bewaren als" of "save target as".
Project-documenten
Als u een projectcode en wachtwoord heeft kunt u hier de projectdocumenten opvragen.

Downloads

Vanaf deze pagina kunt u onze voorwaarden, referenties en curricula vitae downloaden.


Leveringsvoorwaarden

Download DNR 2005 (PDF-bestand 85 Kb) of ga naar de website van BNA

 

Ontwerptool afkoppelvoorzieningen

Ontwerptool afkoppelvoorzieningen versie 17 okt. 2016 (Excelbestand 120 Kb)

 

Profiel en projectreferenties

Bedrijfsprofiel (PDF-bestand 1.154 Kb)

Projectreferenties (PDF-bestand 296 Kb)

Projectreferenties per thema: afkoppelen, procesbegeleiding, projectleiding, ontwerp-voorbereiding, evaluaties, visies, waterplannen, GRP's, afkoppelen, communicatie, diffuse bronnen, grondwater, KRW, meten-monitoring, OAS-studies, organisatie, ondoelmatige lozingen, peilbesluiten en waterinrichtingsplannen, RO-watertoets, RTC (sturing), subsidie(beleid), telemetrie, waterkwaliteit en overigen.

 

Curricula vitae

Kees Broks

C.A. Broks
Volledig CV (PDF-bestand 185 Kb)
Kort CV (PDF-bestand 125 Kb)

Arjan Messelaar

A.J.M. Messelaar
Volledig CV (PDF-bestand 195 Kb)
Kort CV (PDF-bestand 141 Kb)

Marlies Dekkers

M.J.A. Dekkers
Volledig CV (PDF-bestand 147 Kb)
Kort CV (PDF-bestand 138 Kb)

Susanne Naberman

S. Naberman
Volledig CV (PDF-bestand 126 Kb)
Kort CV (PDF-bestand 29 Kb)

Projectdocumenten

Voor documenten van lopende projecten moet u naar de inlogpagina van de projectdocumenten.

naar begin pagina